เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผา เป็นภาชนะที่มีความผูกพันในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยมนุษย์ได้เรียนรู้ในการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเมล็ดพันธุ์รวมถึงใช้ในการใส่อาหาร โดยเครื่องปั้นดินเผาที่คนไทยรู้จักมากที่สุดอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือ เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

ทางนักโบราณคดีของประเทศไทยพบว่า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 บริเวณในอาณาจักรไทยมีการค้นพบเตาเผากระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง โดยแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และลักษณะสามารถบ่งบอกความเป็นชุมชนผ่านลวดลายการตกแต่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เป็นสินค้าส่งออกเลยนะ

สำหรับสมัยสุโขทัยมีการส่งเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าออกไปยังต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ซึ่งสันนิษฐานว่าอำเภอสวรรคโลกเป็นแหล่งผลิตสำคัญที่สุดในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น

โดยเครื่องปั้นดินเผาเริ่มผลิตขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 19 ชาวเมืองศรีสัชนาลัยได้สร้างเตาเผาเครื่องสังคโลกคุณภาพดี เพื่อส่งออกอย่างแพร่หลายไปยังต่างประเทศ

ร่องรอยจากอดีต

ปัจจุบันมีการพบหลักฐานเครื่องสังคโลกไทยถูกส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ ในส่วนของรูปแบบสังคโลกสุโขทัยมีหลายประเภทซึ่งแบ่งตามกระบวนการผลิตเช่น

 • แบบเคลือบ
 • แบบเนื้อแกร่งไม่เคลือบ
 • แบบเพิ่มลวดลายด้วยการใช้แม่พิมพ์กดทับลายหรือการปั้นดินติดกับภาชนะก่อนเผา
 • เครื่องถ้วยเคลือบสีน้ำตาลเข้มสีพื้นสีเดียวคล้ายเครื่องถ้วยลพบุรี
 • เครื่องถ้วยเคลือบขาวเขียนลวดลายใต้เคลือบสีน้ำตาลคล้ายเครื่องถ้วยจีนและเวียดนาม
 • เครื่องถ้วยเนื้อดินแกร่งไม่เคลือบชุบด้วยน้ำดิน
 • เครื่องถ้วยเคลือบสีเขียวไข่กาเป็นต้น

ค้นพบเตาเผาสุโขทัย จุดแรกเริ่มของการปั้น

สำหรับการผลิต เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เริ่มต้นจากเพื่อใช้ในชุมชนหลังจากนั้นจึงพัฒนากลายเป็นการผลิตเพื่อออกจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ โดย เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ได้ค้นพบเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย 2 แห่ง

 1. เตาเผาที่อำเภอเมืองสุโขทัย อยู่ใกล้บริเวณลำน้ำโจนโดยบริเวณนี้เราจะค้นพบลักษณะการเขียนลายด้วยการใช้สีดำใต้เคลือบและประเภทเคลือบสีขาวสำหรับลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาจะมีเนื้อดินหยาบสีเทาดำในบางครั้งอาจจะออกเป็นสีน้ำตาล
 2. เตาเผาที่อำเภอศรีสัชนาลัย โดยพื้นที่เตาเผาตั้งอยู่ภายในบริเวณแม่น้ำยม ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาที่พบในแถบนี้จะเป็นชนิดมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบ อีกทั้งยังมีการแยกการเคลือบสีขาว เคลือบสีน้ำตาล เคลือบสีเขียวแบบเคลือบ 2 สี รวมทั้งการเขียนลายสีดำใต้เคลือบ

เตาเครื่องปั้นดินเผาโบราณสุโขทัย

ลวดลายที่มักพบในเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

สำหรับลวดลายที่มักพบในเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยก็คือลายรูปปลา กงจักร ดอกไม้ ซึ่งปัจจุบันยังคงทำการผลิตและสืบทอดกันมากที่อำเภอศรีสัชนาลัย

จะหาซื้อได้จากที่ไหน?

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ที่จังหวัดสุโขทัย ยกตัวอย่างเช่น..

 • ร้านปั้นดิน สุโขทัย  โทร: 081-9980722
 • ร้านสมหวัง สังคโลก โทร: 088-7921048
 • กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง โทร:085- 9737080

โดย ภูมิปัญญาเหล่านี้ยังคงสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยยังคงมีพื้นที่ขายเครื่องปั้นดินเผาให้เลือกซื้อทั้งแบบโบราณ ลวดลายโบราณและเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยสามารถได้ในชีวิตประจำวันเช่น หม้อ แก้วน้ำ กระถางต้นไม้

โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 20 บาทจนไปถึงลวดลายโบราณในราคาหลักพันบาท

ร้านขายเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดสุโขทัย

อีกทั้งยังมีร้านขายเครื่องปั้นดินเผากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสุโขทัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวกตามความต้องการและนี่เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน การเลือกซื้อสินค้าจึงเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ให้ยังคงอยู่สืบไป