เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า กาญจนบุรี ประวัติยาวนานถึงยุคหิน

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า ในพิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นก็คือ…

สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ ทางรถไฟสายมรณะ ที่มีประวัติศาสตร์ในสงครามโลก สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเชลยศึก

เป็นเหตุการณ์ที่มีผูกพันกับหลายประเทศ จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนกันมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

โดยเป็นแหล่งที่สามารถบอกอารยะธรรมอันยาวนานของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า

โบราณวัตถุสมัยยุคหิน

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า มีการขุดค้นพบสามารถสันนิษฐานได้ว่าโบราณวัตถุสมัยยุคหินซึ่งบริเวณพื้นที่แห่งนี้เคยมีมนุษย์อาศัยมาอย่างยาวนาน

โดยโบราณวัตถุที่ค้นพบและมีชื่อเสียงนั่นก็คือดินเผาสามขาหรือหม้อสามขา

เป็นภาชนะที่มีเอกลักษณ์รูปแบบพิสดารมีความเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นในสมัยหินใหม่อายุ 3500-4000 ปี  เอกลักษณ์ของดินเผาสามขาคือบริเวณส่วนขาของวัตถุมีการเจาะรูไว้

เครื่องปั้นดินเผา สมัยยุคหิน พบที่ บ้านเก่า กาญจนบุรี

เมื่อเราขุดค้นพบโบราณวัตถุชิ้นนี้ มักจะถูกฝังอยู่บริเวณหลุมศพของโครงกระดูกมนุษย์ยุคหิน ข้างๆกระดูกจะมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกเช่น ขวานหินขัด เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับที่ผลิตจากหินสี รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาดินเผาสามขาชนิดนี้อยู่บริเวณนั้นเสมอ

ผลิตขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าของสิ่งนี้ถูกผลิตขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย จึงมีการฝังไว้ในบริเวณหลุมศพของผู้เสียชีวิตแต่เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าโบราณวัตถุหม้อสามขาชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันในหลายพื้นที่รวมถึงคล้ายคลึงกับโบราณวัตถุของประเทศจีนและในแถบภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไขปริศนาของโบราณวัตถุชิ้นนี้

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า มีลักษณะแบบมนุษย์ยุคหิน

ในส่วนลวดลายของ เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงเป็นลักษณะแบบมนุษย์ยุคหิน นั่นก็คือ

ทำลวดลายจากการใช้เชือกทาบ หรือการใช้ไม้ขูดเพื่อให้มีลวดลาย

เป็นวิธีการแบบมนุษย์โบราณที่เรามักพบเห็นอยู่บริเวณโดยรอบของเครื่องปั้นดินเผาสมัยยุคหินใหม่

เครื่องปั้นดินเผามีมาตัั้งแต่สมัยยุคหิน

สำหรับการค้นพบครั้งนี้ ทำให้เราทราบได้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยมาอย่างยาวนานและมีรากเหง้าวัฒนธรรม รวมถึงโบราณวัตถุที่น่าศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาที่คงอยู่มาถึงปัจจุบัน อย่างเช่น ในพื้นที่ต่างๆที่มีการอนุรักษ์ไว้ เช่น บ้านเชียง จ.อุดรธานี , บ้านเหมืองกุง จ.เชียงใหม่ , ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา เป็นต้น

จึงทำให้ไม่มีแหล่งจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาอยู่ในพื้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีที่มีรูปแบบการสืบทอดเอกลักษณ์ เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า ตามที่ได้ขุดค้นพบในพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี